Novice

7.6.2009

Tradicionalna košnja na Lučarjevem Kalu.

Spet se bo kosilo. Pridite.

30. 1. 2008

Prvi redni letni občni zbor ŠD Lučarjev Kal.

Več na strani ŠD Lučarjev Kal

10.10.2007

Odprtje igrišča pri koči TD Grča.

Preberi več ...

Dobro je vedeti

Če še niste elani TD Grča, je zadnji čas, da postanete. V društvo se včlanite v Koči na Lučarjevem Kalu. Članarina znaša 10 € na člana.

E-imenik Lučarjevega Kala - klikni

Pravila za tekmovanje v košnji s koso - klikni

Zgodovina

Za Božie leta 1993 smo na Lučarjevem kalu ustanovili turistično društvo. Tako smo zapisali v tedanjem vaškem glasilu:

25. decembra 1993, smo na Lučarjevem Kalu ustanovili TURISTIČNO DRUŠTVO "GRČA". Ustanovni člani društva so: Berčon Stane, Ceglar Srečko, Kastelic Alojz, Kastelic Franc (predsednik), Kastelic Vinko, Kralj Marija, Medved Jože (podpredsednik), Mustar Mojca (tajnica), Podobnik Silvo in Turk Marija (blagajničarka). Prav te dni so uredili še zadnje formalnosti pri registraciji društva. Minuli četrtek smo prisostvovali seji ustanovnih članov društva, na kateri so se pripravljali na občni zbor, ki naj bi bil 19.februarja in na katerega naj bi povabili vse vaščane. Na njem naj bi predstavili bodoče naloge in dejavnosti društva ter povabili vse, da se vanj vključijo. Med člani bodo potem izvolili izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. (Lučarski pajkelj, letnik 1, št.2)

Kot smo zapisali smo tudi storili in zadaj je za nami 14 let delovanja, v katerem smo naredili marsikaj, še posebej pa smo ponosni na našo kočo.